Powrót z nauczania zdalnego – nastolatki potrzebują naszego wsparcia

Brak kontaktu z rówieśnikami

Jesteś rodzicem, nauczycielem lub opiekunem nastolatka, u którego obserwujesz trudności emocjonalne? Warto zdać sobie sprawę z tego, w jak intensywnym momencie swojego rozwoju znajdują się uczniowie szkół ponadpodstawowych, podczas gdy sytuacja pandemiczna wymusiła pozbawianie ich możliwości tradycyjnego uczęszczania do szkoły. Być może w ostatnim czasie trudno Ci zrozumieć zachowanie Twojego nastoletniego dziecka. Pozwól przybliżyć sobie nieco charakterystykę tego, co dzieje się aktualnie w jego rozwoju i zastanów się, czy przyczyną jego trudności nie jest odcięcie od grona rówieśników, które znacznie utrudniło mu sprostanie zadaniom rozwojowym, które zostały przed nim postawione.

Jak poprawić relacje dziecka z rówieśnikami?

Etap szkoły ponadpodstawowej to okres, w którym kształtuje się tożsamość nastolatka. Odpowiada on sobie wówczas na pytania dotyczącego tego, kim jestem i jak widzą mnie inni. Nastolatek odcięty od grupy rówieśniczej pozbawiony został wielu okazji do testowania siebie i odkrywania gdzie czuję się dobrze, w jakich rolach społecznych się odnajduję najlepiej. Oprócz kształtowania tożsamości, to także czas na zyskiwanie większej samodzielności i autonomii. Nastolatkowie odczuwają potrzebę stopniowego wychodzenia spod zależności rodzicielskiej, jednak brak wystarczających okazji do mierzenia się wyzwaniami życia codziennego wynikającymi z bycia uczniem, powoduje braki w zasobach potrzebnych do kształtowania owej autonomii. Być może wielu z nich zachwyconych było takim wygodnym stanem rzeczy. W końcu nauczanie zdalne zdjęło z nich sporo obowiązków. Nie można jednak lekceważyć potencjalnego niebezpieczeństwa dla rozwoju, które czyhało na nich w tym czasie, a które mogło przyczynić się do aktualnie przejawianych trudności emocjonalnych.

Brak kontaktu z rówieśnikami – jak pomóc dziecku? – Sprawdź!

Be the first to comment on "Powrót z nauczania zdalnego – nastolatki potrzebują naszego wsparcia"

Leave a comment